• zadzwoń
  608 057 127
 • przyjdź
  ul. Gajcego 2, Częstochowa
 • pracujemy
  Pon - Pt, 8 do 16

Oferta

Oferta

1. Usługi w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej

 • sporządzanie dokumentów rejestrowych,( wpis do CEIDG, VAT-R, ZUS ZUA, ZUS ZZA)
 • analiza wyboru odpowiedniej formy opodatkowania
 • pomoc w ustaleniu PKD
 • pomoc w wystawianiu pierwszych faktur dokumentujących sprzedaż

 

2. Usługi w zakresie obsługi finansowo-księgowej

 • prowadzenie, ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT w tym: rozliczenia VAT dla rolników
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego (GUS)
 • wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przygotowanie i załatwianie wszelkich spraw dotyczących aktualizacji danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym

 

3. Usługi w zakresie obsługi kadrowo - płacowej

 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
 • kompletowanie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie osób przebywających i pracujących na terenie UE (ZUS, NFZ)
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • sporządzanie raportów dotyczących zatrudnienia i płac na indywidualne potrzeby klienta,

 

4. Usługi inne

Przygotowywanie wniosków o dotacje oraz sporządzanie biznes planów do wniosków:

 • na założenie działalności gospodarczej
 • na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • na dofinansowanie składek ZUS i wynagrodzenia ze środków PFRON, FP, UE.
 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania z ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy
 • usługi niestandardowe - na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem

 

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biura Rachunkowego Audyt. Strona wykorzystuje pliki Cookies.